CrossBeat - banner, Frizon

Ansök om att spela på crossbeat

Här kan du som artist eller band ansöka om att spela på CrossBeat 2019. Vi lyssnar löpande på förslagen som inkommer och kontaktar sedan de som vi finner intressanta. Så länge formuläret ligger uppe är det fritt fram att ansöka.

Har ni frågor så skicka ett mail till johan.christensson@svenskakyrkan.se 

  • (max 50 MB)