CrossBeat - banner, Frizon

Om Festivalen

Vid Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts distriktsårsmöte 2017 beslutades att rörelsen skulle arrangera en festival för sina medlemmar. En planeringsgrupp tillsattes och arbetet påbörjades ordentligt under våren 2018. 

Den 15 juni 2019 slår vi för första gången upp portarna till Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts alldeles egen festival; CrossBeat. Det blir en dag fylld av gemenskap, musik, kultur, lovsång, aktiviteter, gudstjänst, bön och massor med annat roligt. En dag för att fira mångfaldet som finns i den enorma kristna gemenskapen. 

Vårt mål är att vi alla ska få uppleva den enorma gemenskap vi har i Kristus. Att vi är en levande rörelse bestående av så många människor. Att vi tillsammans ska få en dag fylld av nya upplevelser, nya möten och möjligheten att få dela och upptäcka vår tro. Vi hoppas helt enkelt att göra en oförglömlig dag för alla våra besökare!

OBS! Planeringsgruppen har valt att, efter råd från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsens riktlinjer, sätta en åldersgräns på 13 år. Observera också att, i enlighet med Svenska Kyrkans Unga i Lunds stifts policy, är arrangemanget helt drog- och alkoholfritt.

Loggan
I mitten av logotypen syns korset tydligt, trots att det till synes är ett hålrum. Det symboliserar den längtan efter Kristus vi tror finns hos många i Sverige idag. Det tydliggör också det som, ur Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf, är det viktigaste med hela festivalen; att ha Kristus i centrum. Runt korset bildas ett hjärta. Ett hjärta bestående av olikfärgade skärvor, med färger hämtade från regnbågen. Hjärtat står för den kärlek som Kristus utstrålar, samtidigt som det också symboliserar den mångfacetterade skara som samlas i kärlek till Kristus. Vidare vill vi också, med regnbågsfärgerna, visa på att vi är en öppen gemenskap som står för mångfald. Vi vill, i högsta möjliga mån, visa att ALLA är välkomna till CrossBeat oavsett funktionalitet, etnicitet, sexuell läggning, kön, könsidentitet och ålder. Skärvorna är, liksom vi människor, olika former, storlekar och färger. Tillsammans i gemenskapen med varandra och Kristus, är kärleken som störst.

Vision

Vår vision är att skapa en mötesplats för Svenska Kyrkans Ungas medlemmar och andra kristna ungdomar. En alternativ arena för gemenskap, lovsång, tillbedjan och gudstjänst där kultur och musik står i fokus. En plats där unga människor får upptäcka och dela kristen tro på sina egna villkor.

Värdegrund

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Idé
Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.