CrossBeat - banner, Frizon

Lördagen den 15 juni 2019 |Hässleholmsgården, hässleholm

En drog- och alkoholfri festival för unga kristna!

"Vår vision är att skapa en mötesplats för Svenska Kyrkans Ungas medlemmar och andra kristna ungdomar. En alternativ arena för gemenskap, lovsång, tillbedjan och gudstjänst där kultur och musik står i fokus. En plats där unga människor får upptäcka och dela kristen tro på sina egna villkor."

Arrangeras Av:

Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och unga i Svenska Kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi kan växa i tro och ansvar. 

Här kan du läsa mer om Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift

Här kan du bli medlem

Samarbetspartners

Vi kan stolt presentera KRIK som samarbetspartner för Crossbeat Festival. KRIK kommer att ha hand om ett aktivitetsområde på festivalen där det kommer arrangeras Big-Games, lekar och annat skoj under hela dagen.

KRIK är en ideell ungdomsorganisation som vill skapa idrottsglädje, trosglädje och livsglädje. Med aktiviteter på kristen grund vill KRIK verka för att dels bevara och stärka kristna idrottsintresserade och utövare i sin tro, dels arbeta för att möta och berätta om tron på Jesus för idrottsungdomar som ännu inte bekänner sig som kristna. KRIK verkar tvärkyrkligt och utgör en arena mellan kyrkan och idrottsrörelsen utan att vara en idrottsförening, kyrka eller ett eget samfund. KRIK har över 150 lokalavdelningar runt om i landet, ungdoms- och 20+ läger under hela året samt tre bibelskolor med idrottsprofil.

Här hittar du allt du behöver veta om KRIK

Crossbeat + Kraftstationen = Sant! 

Vi kan nu stolt presentera ytterligare en samarbetspartner, och det är ingen mindre än Kraftstationen Svenska Kyrkan​!

Kraftstationen är en mötesplats i Svenska kyrkan Malmö för dig som är 16-25 år och vill umgås i en trygg och drogfri miljö. Vi har både en fast mötesplats med öppet på måndagar jämna veckor och en mobil mötesplats där vi tar oss iväg till skolor och olika evenemang och pysslar, möts och pratar om livets stora och små frågor. Det finns också möjlighet att höra av sig till oss för samtal och enskild stöttning. Kom och titta in hos oss på i S:t Petris församlingshem eller läs mer om oss på facebook eller på vår hemsida. Hoppas vi ses!


Här kan du läsa mer om Kraftstationen

Sponsorer

Hässleholms Miljö AB sponsrar Crossbeat Festival med sopsorteringskärl och vattenstationer lördagen den 15 juni. Vi tackar dem enormt mycket för deras stöd i vårt arbete för miljön och för att de ser till att vi har friskt vatten att tillgå under hela festivalen.

Här kan du läsa mer om Hässleholms Miljö AB